Uitgesteld: jaarvergadering 2021

Uitgesteld: Jaarvergadering 2021

 

U herinnert zich waarschijnlijk nog onze jaarvergadering van 2020 met de Apr├Ęs-Skiksham party achteraf? Het moet zowat de laatste activiteit zijn die op Kiksham heeft plaatsgevonden.

 

Elk jaar zijn we bij wet verplicht om een jaarvergadering te houden voor 30 juni en jullie alle informatie te bieden omtrent het reilen en zeilen binnen TC Kiksham. Dat doen we uiteraard met plezier.

 

Dit jaar werd hier, omwille van Corona, een uitzondering op gemaakt. Clubs hebben tot uiterlijk 7 september de tijd om hun jaarvergadering te laten plaatsvinden (zie Koninklijk besluit). Vandaag hebben we dus nog geen datum vastgelegd. Zodra we meer zicht hebben op de mogelijkheden, leggen we een datum vast.

 

Het verslag van onze vorige jaarvergadering kan je nog vinden in de ledensectie van de website.