Update mbt opbouw padelvelden

Beste leden,

met dit nieuwsbericht wensen wij jullie even een update te geven omtrent de aanleg van de padelvelden, helaas ook met minder goed nieuws.

Om toch positief van wal te steken, kunnen wij jullie alvast met genoegen melden dat na het wegwerken van de laatste hindernissen de vergunning voor de aanleg van de padelvelden eindelijk definitief werd goedgekeurd door de gemeente.
Dit maakt dat wij intussen ook groen licht hebben kunnen geven aan de aannemer grondwerken om te starten met de voorbereidende werken. Wij verwachten dat begin september de eerste spade in de grond zal gestoken worden.

Minder heuglijk nieuws kregen wij echter van onze leverancier van de padelvelden zelf. Door een algemeen schaarste aan glas (nodig voor de wanden) op de markt kan deze leverancier ons immers niet langer garanderen dat onze velden geplaatst zullen worden voor 1 oktober aanstaande, hetgeen wij vanzelfsprekend ten zeerste zouden betreuren. Hoelang een eventuele vertraging zou kunnen duren kan ons jammer genoeg momenteel niet bevestigd worden, al zou deze -in gebeurlijk geval- volgens de huidige berichten minimaal zijn en slechts een kwestie van weken, hoogstens 1 maand.
Het spreekt voor zich dat wij dit verder van zeer nabij opvolgen en van zodra wij uitsluitsel krijgen van onze leverancier aangaande de definitieve plaatsingsdata, jullie hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld zullen worden.

Ter compensatie van een eventuele vertraging voorzien wij een korting van 5 EUR per opgelopen week vertraging te tellen vanaf 1/10/2021 en dit op de voorziene abonnementsprijs van 100 €
(bij wijze van voorbeeld: indien de vertraging 1 week zou betreffen dan zal de abonnementsprijs nog 95 € bedragen, indien 2 weken vertraging 90 €, enzovoort).

Alle personen die momenteel vooringeschreven hebben zullen dan ook pas een betalingsuitnodiging krijgen wanneer wij de definitieve opleveringsdatum kennen.

Voorinschrijven blijft echter nog wel steeds mogelijk via deze link. Momenteel zijn reeds 110 van de 140 beschikbare plaatsen ingenomen, de laatste 30 plaatsen zijn dus nog voor de snelle beslissers.

Bij eventuele vragen of opmerkingen omtrent deze nieuwsbrief kan u terecht bij Sam Hendrickx op het telefoonnummer 0491 18 48 93, hetzij op het emailadres sam_hendrickx@hotmail.com.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur