Informatie over de bardienst

ELK LID GEBOREN IN 2008 OF VROEGER MOET MINIMAAL 1X PER SEIZOEN BAR- EN/OF KEUKENDIENST DOEN.

U bent geboren in 2008 of vroeger?

Nadat uw lidgeld overgeschreven is, zal een bardienst toegewezen worden. Voor leden die in 2023 reeds bardienst gedaan hebben, zal voor 2024, indien mogelijk, dezelfde dag toegewezen worden. (aangepast aan kalenderjaar 2024).
Voor nieuwe leden zal na ontvangst van de inschrijving en het lidgeld een bardienst toegewezen worden.

De u toegewezen dag vindt u op de lijst ” Bardienst kalender ” op onze website. U dient hiervoor een login aan te maken op onze website. De nog vrije bardienstdagen zijn eveneens aangeduid op deze lijst als NT ( niet toegewezen). Gelieve de u toegewezen dag zo spoedig mogelijk te bevestigen aan Andre Geens per e-mail andregeens@telenet.be.

 

Indien u niet zou kunnen op de vooropgestelde datum of er is u nog geen bardienst toegewezen, gelieve dan een nog vrije bardienst (NT) van de bardienst kalender te kiezen en te bevestigen, of met Andre Geens een geschikte datum af te spreken. Doe dit liefst onmiddellijk! U hebt dan nog vele keuzemogelijkheden en wij kunnen de vrijgekomen data toewijzen aan andere leden. Probeer wel zoveel mogelijk de toegewezen datum te behouden.

Wat u nog dient te weten

U hoeft geen aankopen te doen voor de bar-/keukendienst, tenzij anders afgesproken met onze feestleider Paula Van Loo.

Wat zijn de taken van de barhoud(st)er?

  • bar + de vaste keukendienst helpen, wanneer nodig, bij bereiding eten interclubploegen.
  • bar + broodjes of croques maken/kopjes-borden afwassen.

Bereiding eten interclub houdt in het vooraf klaargemaakt eten
(zoals stoofvlees, vol-au-vent etc.) opwarmen en frieten bakken.
Tafel klaarzetten, opdienen, afruimen, afwassen en alles terug op zijn plaats zetten. De bardienst doet dit alles in samenwerking met de interclubploeg en de vaste keukendienst.
Voor meer informatie over de ” organisatie eten interclub 2021 ” raadpleeg het ” Infoboek Tc Kiksham vzw 2021 “, in de rechter bovenste schuif van het bureel in het clubhuis.

 

Wij houden het bij eenvoudige gerechten en u wordt met raad en daad bijgestaan door onze feestleider Paula Van Loo. Paula bepaalt welk eten er gemaakt wordt en doet de aankopen en voorbereidingen. Heeft u nog vragen u kunt steeds terecht bij Paula Van Loo of Andre Geens of, indien geen van beide aanwezig, bij de wedstrijdleider van dienst.