Uitnodiging online jaarvergadering op 30 april om 20u

Beste leden,

Elk jaar is Kiksham als vzw bij wet verplicht om een algemene vergadering te houden. In normale tijden is dit een gezellige bedoening, met de nodige hapjes en tapjes, waarbij we jullie meer vertellen over het verleden, het heden en de toekomst van TC Kiksham.

De organisatie van een fysieke algemene vergadering is onmogelijk met de geldende maatregelen. Daarom voorziet de wet tijdelijk (tem 30 juni) de mogelijkheid om op afstand te vergaderen. TC Kiksham zal een online vergadering organiseren op 30 april om 20u.

We vragen onze leden om eventuele vragen op voorhand te stellen zodat deze uitgebreid behandeld kunnen worden tijdens de online vergadering. U kan tot 23 april 2021 per mail uw vragen stellen aan secretariaat@kiksham.be.

De algemene vergadering zal rechtstreeks gestreamd worden op 30 april vanaf 20u. De juiste videolink zal later nog gedeeld worden via mail, Facebook en onze website. Tijdens de vergadering gaan de bestuursleden de nodige toelichting verschaffen over de volgende agendapunten:

  • Goedkeuring jaarrekening 2020
  • Kwijting bestuurders 2020
  • Goedkeuring begroting 2021
  • Herverkiezing bestuursleden: Jozef Vanden Wyngaerd en Kristel Vandenschrieck
  • Verkiezing kandidaat bestuursleden: Stéphane Duvivier en Sam Hendrickx
  • Beantwoorden ontvangen vragen van de leden

Vervolgens dient er gestemd te worden via een online stemformulier. De link van dit stemformulier wordt gedeeld tijdens de vergadering. Geldig stemmen kan tot ten laatste 30 minuten na de afhandeling van de volledige agenda. De stemming betreft de volgende punten:

  • Gaat de vergadering akkoord met de inkomsten, uitgaven en resultatenrekening van 2020 en de begroting voor 2021 zoals toegelicht in de vergadering?
  • Gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van bestuursleden Jozef Vanden Wyngaerd en Kristel Vandenschrieck?
  • Gaat de vergadering akkoord met de benoeming van nieuwe bestuursleden Stéphane Duvivier en Sam Hendrickx?

Achteraf worden de resultaten van deze stemming gedeeld via onze website. De powerpoint van de algemene vergadering zal achteraf ook gedeeld worden op de ledensectie van onze website.

We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen op deze online vergadering.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur